Meta Pixel

GO POTTY USER POLICY

Bedankt voor het gebruiken maken van de De Pot Op app en community. Hier komen ouders samen om meer te leren over zindelijkheidstraining. De content die je inbrengt, moet op een constructieve manier bijdragen aan de De Pot Op gemeenschap. Meer informatie over wat dat betekent, vindt je hieronder.

Samen kunnen we van onze De Pot Op community een plek maken waar iedereen over zindelijkheids-training kan leren, en ondersteuning krijgen en bieden aan andere ouders die ook met zindelijkheids-training bezig zijn met hun kinderen.

Laat het ons weten als je beledigende inhoud ziet

Als je iets ziet waarvan je denkt dat het in strijd is met ons beleid, hetzij in profielen, berichten, opmerkingen of ergens anders, meld het ons dan via hello@gopottynow.com

Het schenden van ons gebruikersvoorwaarden kan leiden tot actie tegen jouw account of inhoud. Dit beleid is van toepassing aan alle gebruikers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen we de zichtbaarheid van bepaalde inhoud beperken, labelen, of helemaal verwijderen. Herhaalde of grove overtredingen leiden tot accountbeperking. Als je gelooft dat ondernomen actie op jouw inhoud of jouw account onjuist was, kun je bezwaar indienen via hello@gopottynow.com

Wees Aardig

De missie van De Pot Op is om ouders te verbinden en te ondersteunen bij het zindelijkheidstrainingsproces. Gebruikers dienen elkaar met respect en beleefdheid te behandelen. Communiceer niet met anderen op een manier die onbeleefd, ongepast of respectloos is.

Wees niet hatelijk:

We staan geen inhoud toe die aanvallen, denigreren, intimideren, ontmenselijken, aanzetten tot of dreigen met haat, geweld, nadelige of discriminerende acties tegen individuen of groepen vanwege hun werkelijke of vermeende ras, etniciteit, nationale afkomst, kaste, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, leeftijd of handicapstatus.

Spam geen gebruikers of de gemeenschap:

We staan geen ongerichte, irrelevante, duidelijk ongewenste, ongeoorloofde, gepast commerciële of promotionele of nodeloos herhalende berichten of soortgelijke inhoud toe.

Laat je niet in met seksuele insinuaties of ongewenste avances:

We staan geen ongewenste uitingen van aantrekking, verlangen, verzoeken om een romantische relatie, huwelijksaanzoeken, seksuele avances of insinuaties, of onzedelijke opmerkingen toe.

Deel geen schadelijk of schokkend materiaal:

We staan geen inhoud toe die buitengewoon gruwelijk of schokkend is. Dit omvat content die sadistisch of nodeloos grafisch is, zoals de afbeelding van lichamelijk letsel of ernstig fysiek of seksueel geweld. We staan geen inhoud, activiteiten of evenementen toe die criminele activiteiten promoten, organiseren, weergeven of faciliteren. We staan ook geen content toe waarin instructie voor het maken van wapens, drugsmisbruik en bedreigingen met diefstal worden afgebeeld of gepromoot. Laat je niet in met escortdiensten, prostitutie, uitbuiting van kinderen of mensenhandel en promoot deze niet. Deel geen inhoud of activiteiten die zelfmoord of enige vorm van zelfverwonding promoten of aanmoedigen, inclusief zelfverminking en eetstoornissen. Deel geen materiaal dat naaktheid of seksuele activiteit afbeeldt.

Wees Betrouwbaar

We vereisen dat je je ware identiteit gebruikt op De Pot Op. Voer nauwkeurige informatie in over jezelf of je kinderen, en deel alleen informatie die echt en authentiek is.

Deel geen onjuiste of misleidende inhoud:

deel geen inhoud op een manier waarvan je weet of denkt dat deze misleidend of onnauwkeurig is, met inbegrip van onjuiste informatie of desinformatie.

Deel geen inhoud om een verkiezing of ander maatschappelijk proces te verstoren of op ongepaste wijze te beïnvloeden:

We kunnen voorkomen dat je inhoud plaatst van sites waarvan bekend is dat ze onjuiste informatie produceren of bevatten. Deel geen inhoud die rechtstreeks in tegenspraak is met de richtlijnen van toonaangevende wereldwijde gezondheidsorganisaties en volksgezondheidsautoriteiten; inclusief valse informatie over de veiligheid of werkzaamheid van COVID-19-vaccins.

Deel geen valse inhoud of informatie, inclusief nieuwsberichten, alsof ze waar zijn of waarschijnlijk waar zijn:

Plaats geen “deepfake” afbeeldingen of video’s van anderen of anderszinse inhoud die is gemanipuleerd om te misleiden. Deel geen inhoud en onderschrijf niets of iemand in ruil voor persoonlijk voordeel (inclusief persoonlijke of familierelaties, geldelijke betaling, gratis producten of diensten of andere waarde), tenzij je een duidelijke en opvallende kennisgeving hebt toegevoegd van het persoonlijke voordeel dat je ontvangt.

Maak geen nepprofiel aan en vervals geen informatie over jezelf:

we staan geen nepprofielen toe. Plaats geen misleidende of bedrieglijke informatie over jezelf of je kinderen. Gebruik geen afbeelding van iemand anders, of een andere afbeelding die niet op jou lijkt, voor je profielfoto. Gebruik of probeer niet het De Pot Op account van iemand anders te gebruiken of maak geen ledenprofiel aan voor iemand anders dan jijzelf. En deel je De Pot Op account niet met iemand anders.

Bedrieg of bedrieg anderen niet:

Gebruik De Pot Op niet om oplichting op het gebied van romantiek te vergemakkelijken, piramidespelen te promoten of gebruikers anderszins te bedriegen.

Deel geen schadelijke software die onze gebruikers, community of services in gevaar brengt:

Phishing pogingen worden niet getolereerd.

Wees Veilig

Voer alleen veilige gesprekken op De Pot Op.

Plaats geen intimiderende inhoud:

pesten of intimidatie is niet toegestaan. Dit omvat gerichte persoonlijke aanvallen, intimidatie, beschaming, minachting en grof taalgebruik gericht tegen andere gebruikers. Maak geen persoonlijke of gevoelige informatie van anderen bekend (ook wel “doxing” genoemd) en moedig anderen niet aan hetzelfde te doen. Je mag niet deelnemen aan trollen of andere herhaalde negatieve inhoud die andere gebruikers of gesprekken in de gemeenschap verstoort.

Maak geen reclame voor, of probeer geen illegale of gevaarlijke goederen of diensten te kopen:

We staan geen inhoud toe die de aankoop van illegale of gevaarlijke goederen en/of diensten, prostitutie en escortservices mogelijk maakt.

We staan geen inhoud toe die valse educatieve en/of professionele certificeringen promoot of verspreidt, de verkoop van geschraapte gegevens, het afnemen van proxytests of instructies voor het maken van vervalste officiële documenten:

U mag De Pot Op niet gebruiken om loterijen, prijsvragen, sweepstakes of weggeefacties te houden. Gebruik De Pot Op niet om tragische gebeurtenissen te sensationaliseren of te verzilveren voor commerciële doeleinden.

Deel geen inhoud waarin reclame wordt gemaakt voor gevaarlijke organisaties of individuen:

We staan geen terroristische organisaties of gewelddadige extremistische groeperingen toe in onze gemeenschap. En we staan niet toe dat personen die bij dergelijke organisaties of groepen zijn aangesloten een De Pot Op-profiel hebben. Inhoud die terroristische activiteiten weergeeft, die bedoeld is om te rekruteren voor terroristische organisaties, of die op enigerlei wijze terrorisme bedreigt, promoot of ondersteunt, wordt niet getolereerd. Bedreig niet, zet niet aan tot geweld en promoot geen geweld: we staan geen enkele vorm van dreigen met of aanzetten tot geweld toe. We staan geen personen of groepen toe die zich bezighouden met geweld, schade aan eigendommen of georganiseerde criminele activiteiten of deze promoten. Je mag De Pot Op niet gebruiken om steun te betuigen aan dergelijke individuen of groepen of om anderszins geweld te verheerlijken. Deel geen materiaal dat de uitbuiting van kinderen afbeeldt: we tolereren geen inhoud die de seksuele uitbuiting van kinderen afbeeldt. Deel, plaats, verzend of vraag geen materiaal over kinderuitbuiting via of met behulp van onze gemeenschap. Gebruik De Pot Op op geen enkele manier om misbruik of uitbuiting van kinderen te vergemakkelijken, aan te moedigen of aan te gaan.